Record details

Title
    The origin of magnetic spheroidal microparticles in soils of the Krušné Hory Mts. (Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Jaroslav Reif
Author
    Reif, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 65, č. 4
Pages
    s. 201-210
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Subject group
    hlavní prvky
    instrumentální metody
    krušnohorské krystalinikum
    popel
    půdy
    statistické charakteristiky
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Jezeří
Keyword
    Czechoslovakia
    Hory
    Krušné
    Magnetic
    Microparticles
    Mts
    Origin
    Soils
    Spheroidal
Abstract (in czech)
   V humusovém půdním horizontu 'A' na lokalitě Jezeří v Krušných Horách byly zjištěny magnetické sféroidální mikročástice
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012