Record details

Title
    The outline of Quaternary stratigraphy in the Carpathian Foredeep and its links to the Alpine system
Statement of responsibility
    Vladimír Šibrava
Author
    Šibrava, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Circumalpine Quaternary Correlations: Southern Moravia - Lower Austria
Pages
    s. 7-14
Notes
    2 tab., 8 bibl.
Subject group
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Západních Karpat
    pleistocén
    pliocén
    sedimentace glacifluviální
    sedimentační dynamika
Subject category
    alpská neogenní předhlubeň
    terasy
Geographical name
    ČR-Morava
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    Alpine
    Carpathian
    Foredeep
    Links
    Outline
    Quaternary
    Stratigraphy
    System
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012