Record details

Title
    The palaeoecology model of the river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
Author
    Dašková, Jiřina
    Libertín, M.
Conference
    Coal Geology Conference (10. : 07.06.2004-11.06.2004 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    10th Coal Geology Conference
Pages
    s. 41-42
Notes
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Czech Republic
    palaeoecology
    river environment
Keyword
    Basin
    Czech
    Duckmantian
    Environment
    Intrasudetic
    Model
    Palaeoecology
    Republic
    River
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012