Record details

Title
    The pearceite-polybasite group of minerals: Crystal chemistry and new nomenclature rules
Statement of responsibility
    Luca Bindi, Michel Evain, Paul G. Spry, and Silvio Menchetti
Author
    Bindi, Luca
    Evain, Michel
    Menchetti, Silvio
    Spry, Paul G.
Language
    anglicky
Source title - serial
    American mineralogist
Vol./nr.
    Vol. 92, no. 5-6
Pages
    p. 918-925
Year
    2007
Notes
    6 obr., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    antimon
    arzén
    chemismus minerálů
    difrakce rentgenová
    krystalochemie
    měď
    mřížkové parametry
    nomenklatura
    polybasit
    polytypie
    stříbro
    sulfosoli
Geographical name
    Austrálie
    Čechy (Česko)
    Itálie-Sardinie
    Jáchymov (Karlovy Vary, Ostrov)
    Mexiko
    Slovensko
    SRN
    USA
Keyword
    Chemistry
    Crystal
    Group
    Minerals
    New
    Nomenclature
    Pearceite-polybasite
    Rules
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012