Record details

Title
    The possibilities of ammonia nitrogen removing from waste waters by zeolites synthetized from ashes
Other titles
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů