Record details

Title
    The possibility of the complex exploration of gravel pit at Mohelnice
Statement of responsibility
    Josef Večeřa
Author
    Večeřa, Josef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis
Vol./nr.
    Vol. 21
Pages
    s. 99-100
Year
    1991
Notes
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Masaryk. brun., Geol.
Subject group
    abrazíva
    granáty
    ilmenit
    komplexní využití
    kvartér Českého masivu
    magnetit
    netradiční suroviny
    pleistocén
    rudy Au
    suroviny netradiční
    štěrkopísek
    těžké minerály
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Mohelnice
Keyword
    Complex
    Exploration
    Gravel
    Mohelnice
    Pit
    Possibility
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012