Record details

Title
    The process of restoration of a water-bearing system affected by industrial Activity of Man and its modelling
Statement of responsibility
    Josef Hanzlík, Karel Jahoda
Author
    Hanzlík, Josef
    Jahoda, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB
Vol./nr.
    No. 1(93)
Pages
    p. 41-50
Year
    1994
Notes
    1 obr., 1 fot., 1 diagr., 16 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Subject group
    důlní vody
    ekologie
    hydrodynamika
    hydrogeologie regionální
    model matematický
    průvodní jevy
    puklina
    suroviny radioaktivní
    tektonika regionální
    tepelsko-barrandienská oblast
    těžba podzemní
    vodní hospodářství
    zvodnělý kolektor s volnou hladinou
Subject category
    borský masív
Geographical name
    Bor
    ČR-Čechy
    Dyleň
    Ostrov
    Planá
    Svatá Anna
    Tachov
    Vítkov
    Zadní Chodov
Keyword
    Activity
    Affected
    Industrial
    Man
    Modelling
    Process
    Restoration
    System
    Water-bearing
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012