Record details

Title
    The project of the geological mapping 1 : 25000 in Jeseníky Mts. - its outputs and products
Author
    Aichler, Jaroslav
    Mixa, Petr
    Nývlt, Daniel
    Pecina, Vratislav
    Skácelová, Zuzana
    Večeřa, Josef
    Žáček, Vladimír
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geolines
Pages
    1
Keyword
    25000
    Geological
    Jeseníky
    Mapping
    Mts
    Outputs
    Products
    Project
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014