Record details

Title
    The prominent 1.6-year periodicity in solar motion due to the inner planets
Author
    Charvátová, Ivanka
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Annales Geophysicae
Vol./nr.
    Roč. 25, č. 5
Pages
    s. 1227-1232
Year
    2007
Notes
    Projekt: IAA300120608, GA AV ČR, CZ3cav_un_auth*0216774
    Překlad názvu: Dominantní perioda 1.6 let v pohybu Slunce vlivem vnitřních planet
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    celestial mechanis
    solar physics
    solar-planetary relationships
Keyword
    1.6-year
    Due
    Inner
    Motion
    Periodicity
    Planets
    Prominent
    Solar
Abstract (in czech)
   Pohyb Slunce vlivem vnitřních planet (Merkur, Venuše, Země, Mars) byl zde vypočítán pro roky 1868-2030. Toroidální oblast, v níž se Slunce pohybuje, má vnitřní poloměr 101.3 km a vnější poloměr 808.2 km. Dominantní periodou v tomto pohybu je perioda 1.6 let.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013