Record details

Title
    The quality of surface water in the river basin of the Cidlina
Statement of responsibility
    Petr Jehlička
Other titles
    Kvalita povrchových vod v povodí Cidliny
Author
    Jehlička, Petr
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 25, no. 2
Pages
    s. 85-105
Year
    1990
Notes
    6 obr.,1 tab.,2 diagr.,11 bibl.
    České resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Subject group
    analýza vod
    čistota vod
    hydrologie povrchových vod
    ochrana podzemní vody
    pozorování režimní
Subject category
    kvalita povrchových vod
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Basin
    Cidlina
    Quality
    River
    Surface
    Water
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    24. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012