Record details

Title
    The radiolarian research into Jurassic radiolarite sequences in the Western Carpathians
Statement of responsibility
    Ladislava Ožvoldová
Other titles
    Výzkum radiolárií jurských radiolaritových vrstev Západních Karpat
Author
    Ožvoldová, Ladislava
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    No. zvl.č.
Pages
    p. 18-33
Year
    1997
Notes
    4 obr., 7 pl., 16 bibl.
    Slovenské resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Subject group
    biostratigrafie
    flyšové pásmo Západních Karpat
    jura
    Radiolaria
    radiolarit
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
    Slovensko
    Velké Pavlovice (Břeclav)
Keyword
    Carpathians
    Jurassic
    Radiolarian
    Radiolarite
    Research
    Sequences
    Western
Abstract (in english)
   The radiolarian research into radiolarites was done in the Meliata Unit and the Silica Nappe (Inner Western Carpathians), the Krížna Nappe (Central Western Carpathians), the Pieniny Klippen Belt and the Flysch Carpathians (Outer Western Carpathians). The oldest microfauna was found in the Meliata Unit, the Silica Nappe and in the locality of Horné Srnie in the Pieniny Klippen Belt (UA Zone 6 - UA Zone 7 with the stratigraphical range middle Bathonian - early Callovian sensu Baumgartner et al. 1995). In the other localities the radiolarite horizon begins with the radiolarian microfauna, which can be assigmed to the UA Zone 8 (middle Callovian - early Oxfordian) (ibidem). In the Križna Nappe and the Pieniny Klippen Belt the top of the radiolarite horizon contained the microfauna correspondings with the UA zone 10 (late Oxfordian - early Kimmeridgian) (ibidem). In the Meliata Unit the youngest layers probably can be assigned to the late Callovian (?early Oxfordian)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012