Record details

Title
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
Author
    Šrein, Vladimír
    Šťastný, Martin
    Trčková, Jiřina
    Živor, Roman
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta geodynamica et geomaterialia
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 1
Pages
    s. 57-63
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Vztah mezi rulami z Kolského superhlubokého vrtu a jejich povrchovými analogy
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    gneisses
    Kola superdeep borehole
    surface analogues
Keyword
    Analogues
    Borehole
    Gneisses
    Kola
    Relationship
    Superdeep
    Surface
Abstract (in czech)
   Bylo provedeno porovnání modální skladby a zrnitostních charakteristik, fyzikálních a mechanických vlastností vzorků rul z různých hloubek Kolského superhlubokého vrtu a jejich povrchových analogů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012