Record details

Title
    The results of observations and salvage documentation in the limestone quarry of Lime works Vitošov Itd. in 1998-1999
Other titles
    Zpráva o průběhu, výsledcích výzkumu a záchranné dokumentaci ve vápencovém lomu Vápenky Vitošov, s.r.o., v letech 1998-1999