Record details

Title
    The significance of the Lower Pleistocene sedimentary complex of the Beroun highway
Statement of responsibility
    Jiří Kovanda
Other titles
    Význam spodnopleistocenního sedimentárního komplexu Beroun-dálnice
    Značenije nižnepleistocenovogo kompleksa otloženij Beroun-avtomagistraĺ
Author
    Kovanda, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník geologických věd. Antropozoikum
Vol./nr.
    Roč. 20
Pages
    s. 129-142
Year
    1991
Notes
    1 sch.
    České, ruské resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. geol. Věd, Antropozoikum.
Subject group
    extraglaciální oblasti
    interglaciály
    paleopedologie
    pleistocén-spodní
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    sedimenty deluviální
Geographical name
    Beroun
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Beroun
    Complex
    Highway
    Lower
    Pleistocene
    Sedimentary
    Significance
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2009
Import date
    8. 8. 2012