Record details

Title
    The solution of problems with the pure Neumann boundary conditions on the outer boundary
Author
    Kohut, Roman
Conference
    SNA '09 - Seminar on numerical analysis: modelling and simulation of challenging engineering problems (02.02.2009-06.02.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    SNA '09 - Seminar on Numerical Analysis & Winter School
Pages
    S. 1-2
Notes
    Jedná se o poster
    Překlad názvu: Řešení úloh s čistými Neumannovými okrajovými podmínkami na vnější hranici
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    iterative method
    numerical techniques
    pure Neumann boundary conditions
Keyword
    Boundary
    Conditions
    Neumann
    Outer
    Problems
    Pure
    Solution
Abstract (in czech)
   Problém s čistými Neumannovými okrajovými podmínkami je řešitelný pouze v případě, kdy použité vnější síly jsou v rovnováze. To znamená, že výsledná síla a momenty jsou nulové. Porušení podmínek rovnováhy vede k divergenci použitých iteračních metod. Pro získání nějakých numerických výsledku musíme hledat zobecněné řešení a modifikovat numerické postupy.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012