Record details

Title
    The stability relations of supporting systems of bridges and tunnels in stress fields of gravitational loosening zones (on the example of the Ivančice viaduct, south Moravia)
Statement of responsibility
    Mojmír Hrádek
Other titles
    Stabilitní poměry nosných systémů mostních a tunelových staveb ve stresových polích zón gravitačního rozvolnění (na příkladu Ivančického viaduktu, jižní Morava)
Author
    Hrádek, Mojmír, 1938-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Moravian geographical reports
Vol./nr.
    Vol. 7, no. 1
Pages
    p. 34-43, 4. s. obálky
    s. obálky
Year
    1999
Notes
    6 obr., 3 fot., 1 obr. na obálce
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Morav. geogr. Rep.
Classfication no.
    550.8
    551.4
Conspectus category
    550
    624
Subject group
    brněnský masiv
    hrásť
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér Českého masivu
    měření geofyzikální
    model matematický
    morfostruktura
    neotektonika
    pilíř
    stabilita
    stavby dopravní
    tektonika bloková
    tektonika gravitační
    zakládání
    zlom
Geographical name
    Ivančice (Brno-venkov, Ivančice)
    Morava (Česko)
Keyword
    Bridges
    Example
    Fields
    Gravitational
    Ivančice
    Loosening
    Moravia
    Relations
    South
    Stability
    Stress
    Supporting
    Systems
    Tunnels
    Viaduct
    Zones
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 10. 2008
Import date
    8. 8. 2012