Record details

Title
    The state of accumulation and source relations of Co, Ni, Cr, Be and Zn in silt-clay sediments of the Elbe River
Statement of responsibility
    Zdeněk Borovec, Vladimír Tolar, Ladislav Mráz
Author
    Borovec, Zdeněk
    Mráz, Ladislav
    Tolar, Vladimír
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica - Clays
Vol./nr.
    Vol. 1, no. 1
Pages
    p. 3-9
Year
    1994
Notes
    3 obr., 3 tab., 18 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath., Clays.
Subject group
    Be (berylium - 4)
    Český masiv
    kovy těžké
    sedimentace recentní
    stream sediment
    znečištění
    životní prostředí
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Accumulation
    Cr
    Elbe
    Relations
    River
    Sediments
    Silt-clay
    Source
    State
    Zn
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012