Record details

Title
    The structural and stratigraphic aspects of the mineralization controle of the Zlaté Hory ore district
Statement of responsibility
    Radomír Grygar, František Kalenda
Author
    Grygar, Radomír
    Kalenda, František
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 1
Pages
    p. 73-88
Year
    1992
Notes
    7 obr., 35 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    analýza tektonická
    devon
    geologie ložisek rud
    litologie
    ložisko vulkanicko-sedimentární
    moravskoslezská oblast
    rudy barevných kovů
    silesikum
    stratigrafie
Geographical name
    ČR-Morava
    Zlaté Hory
Keyword
    Aspects
    Controle
    District
    Hory
    Mineralization
    Ore
    Stratigraphic
    Structural
    Zlaté
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012