Record details

Title
    The structural position and tectonosedimentary evolution of the Polish Outer Carpathians
Statement of responsibility
    Nestor Oszczypko
Author
    Oszczypko, Nestor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Przegląd geologiczny
Vol./nr.
    Vol. 52, no. 8-2
Pages
    p. 780-791
Year
    2004
Notes
    9 obr.
    Bibliografie na s. 790-791
    il.
    Zkr. název ser.: Przegl. geol.
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    geologie regionální
    kenozoikum
    mesozoikum
    paleotektonika
    pánev sedimentační
    profil geologický
    rychlost sedimentace
    subsidence
    uplift
    vrásnění alpinské
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČR-Morava
    Polsko
    Rumunsko
    Slovensko
    Ukrajina
Keyword
    Carpathians
    Evolution
    Outer
    Polish
    Position
    Structural
    Tectonosedimentary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012