Record details

Title
    The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Dašková, Jiřina
    Drábková, J.
    Libertín, M.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 152, 3-4
Pages
    s. 176-199
Year
    2008
Notes
    Projekt: GA205/02/1121, GA ČR
    Projekt: GA205/94/1321, GA ČR
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR
    Překlad názvu: Sub-arborescentní plavuňovitá rostlina rodu Polysporia Newberry a její spory in situ (karbon, Pennsylvanian, Bolsovian-Stephanian B) z kontinentálních pánví České republiky
    Rozsah: 24 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Carboniferous
    Chaloneria
    Endosporites
    Expansisporites
    in situ spores
    Polysporia
    Triletisporites
    Valvisisporites
Keyword
    Basins
    Bolsovian-Stephanian
    Continental
    Czech
    Genus
    Lycopsid
    Newberry
    Pennsylvanian
    Polysporia
    Republic
    Spores
    Sub-arborescent
Abstract (in czech)
   Na základě makromorfologie a spor in situ bylo studováno cca 50 fosilních kusů rodu Polysporia z Kladensko-rakovnické a Vnitrosudetské pánve. Stratigrafický rozsah zkoumaného materiálu je bolsov až stefan B. Jako nové druhy byly popsány Polysporia rothwellii sp. nov., P. drabekii sp. nov. and P. radvanicensis sp. nov. Polypsoria byla interpretována jako subarborescentní rostlina s hlavní osou, rozčleněnou na sterilní a fertilní zóny.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012