Record details

Title
    The sub-arborescent lycopsid genus Polysporia Newberry and its spores from the Pennsylvanian (Bolsovian-Stephanian B) continental basins of the Czech Republic
Other titles
    Subarborescentní lykopsidní rod Polysporia Newberry a jeho spory z pennsylvanianu (bolsovian-stephanian B) kontinentálních pánví České republiky.
Author
    Bek, Jiří
    Dašková, Jiřina
    Drábková, Jana
    Libertín, Milan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 152, č. 3-4
Pages
    24
Year
    2008
Thesaurus term
    Keywords: Polysporia Chaloneria Endosporites Valvisisporites Triletisporites Expansisporites Carboniferous in situ spores
Keyword
    Basins
    Bolsovian-Stephanian
    Continental
    Czech
    Genus
    Lycopsid
    Newberry
    Pennsylvanian
    Polysporia
    Republic
    Spores
    Sub-arborescent
Abstract (in czech)
   Okolo 50 kompresně zachovaných fosilních jedinců patřících ke 4 druhům rodu Polysporia (stáří bolsowian-stephanian B ) z kladensko-rakovnické a vnitrosudetské pánve České republiky bylo studováno makromorfologicky a na spory in situ. Polysporia rothwellii sp. nov., P. drabekii sp. nov. a P. radvanicensis sp. nov. jsou navrženy jako nové druhy. Polysporia je rekonstruována jako subarborescentní rostlina s hlavní osou se sterilními a fertilními vrcholovými částmi. In situ megaspóry jsou korelovány s disperzními druhy Valvisisporites auritus (Polysporia radvanicensis a P. drabekii), Expansisporites westphalensis (Polysporia rothwellii) a Triletisporites bohemicus (Polysporia robusta). In situ mikrospóry jsou korelovány s disperzními druhy Endosporites zonalis (Polysporia robusta), E. globiformis (Polysporia rothwellii) a E. cf. formosus (Polysporia drabekii). Byl přezkoumán Kidstnův typový materiál z Velké Británie.
Abstract (in english)
   About fifty compression specimens belonging to four species of Polysporia (Bolsovian - Stephanian B age) from the Kladno-Rakovník Basin and Intra Sudetic Basin of the Czech Republic were studied macromorphologically and for in situ spores. Polysporia rothwellii sp. nov., P. drabekii sp. nov. and P. radvanicensis sp. nov. are proposed as new species. Polysporia is reconstructed as a sub-arborescent plant with a principal axis with sterile and fertile apical portions In situ megaspores are correlated with the dispersed species Valvisisporites auritus (Polysporia radvanicensis and P. drabekii), Expansisporites westphalensis (Polysporia rothwellii) and Triletisporites bohemicus (Polysporia robusta). In situ microspores are correlated with the dispersed species Endosporites zonalis (Polysporia robusta), E. globiformis (Polysporia rothwellii) and E. cf. formosus (Polysporia drabekii). Some of Kidston's type material of Polysporia from UK was re-examined.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014