Record details

Title
    The surface structure of alluvial plains: origin-development-use
Other titles
    Prostorová strukturace říčních niv: vznik - chování - využívání