Record details

Title
    The terrane concept in the Sudetes, Bohemian Massif
Statement of responsibility
    Zbigniew Cymerman, Marek A.J. Piasecki
Author
    Cymerman, Zbigniew
    Piasecki, Marek A. J.
Language
    anglicky
Source title - serial
    Kwartalnik geologiczny
Vol./nr.
    Vol. 38, no. 2
Pages
    p. 191-210
Year
    1994
Notes
    res. pol.
    Zkr. název ser.: Kwart. geol.
Subject group
    analýza kinematická
    Český masiv
    geochronologie
    megatektonika
    moravskoslezská oblast
    vrásnění variské
    západosudetská oblast
    zóna střižná
Subject category
    střižná zóna
    tektonika litosférických desek
    teran
Geographical name
    Česká republika
    Polsko - jihozápad
Keyword
    Bohemian
    Concept
    Massif
    Sudetes
    Terrane
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012