Record details

Title
    The testing of input data for the determination of rockburst focal mechanisms
Statement of responsibility
    Vlasta Veselá, Lubomír Staš
Other titles
    International Symposium Mining Induced Seismicity, Liblice, September 14-18, 1992: Part I (Variant.)
Author
    Staš, Lubomír
    Veselá, Vlasta
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series A, Geodynamics
Vol./nr.
    No. 2(88)
Pages
    p. 107-120
Year
    1992
Notes
    7 obr., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    fokusované metody
    hornoslezská pánev
    konference
    ložiska pevných paliv
    seizmické modelování
    seizmologie
    uhlí černé
Subject category
    důlní otřes
    sympozia
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    Data
    Determination
    Focal
    Input
    Mechanisms
    Rockburst
    Testing
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012