Record details

Title
    The uraninite-pyrite association, a sensitive indicator of changes in fluid chemistry: element gains and losses
Author
    Adamovič, Jiří
    Konečný, P.
    Zachariáš, J.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Canadian Mineralogist
Vol./nr.
    Roč. 46, č. 5
Pages
    s. 1159-1172
Year
    2008
Notes
    000261417400004
    Projekt: IAA3013302, GA AV ČR
    Překlad názvu: Asociace uraninit-pyrit, citlivý indikátor změn v chemismu fluid: přínos a odnos prvků
    Rozsah: 14 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    arsenian pyrite
    chemical age,
    fluid chemistry
    silicification
    uraninite
Keyword
    Association
    Changes
    Chemistry
    Element
    Fluid
    Gains
    Indicator
    Losses
    Sensitive
    Uraninite-pyrite
Abstract (in czech)
   Variace v obsahu stopových prvků v uraninitu na lokalitě Jeníkov v oháreckém riftu umožnily stanovit chemické stáří uraninitu na asi 0,5 mil. let a rozpoznat jeho vznik v jedné mineralizační etapě. Na základě pozorované minerální sukcese lze soudit, že toto datum odpovídá pozdním stádiím silicifikace okolních sedimentů - křemenných pískovců křídového stáří. Ze vzájemných poměrů As/Pb v uraninitu a As/As v doprovodném pyritu bylo vypočteno pětinásobné zvýšení obsahu As ve fluidní fázi v průběhu vzniku uraninitu a pyritu. Studie ukazuje možnosti datování uraninitu v případech, kdy je přínos neradiogenního olova doprovázen přínosem dalšího konzervativního prvku.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012