Record details

Title
    The use of morphometric parameters in tectonic geomorphology (on the example of the Western Beskydy Mts)
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek
Author
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geographica
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 1
Pages
    p. 111-126
Year
    2004
Notes
    7 obr., 5 tab.
    Bibliografie na s. 125-126
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geogr.
Classfication no.
    551.2
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    analýza sdružovací
    analýza statistická
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    kenozoikum
    morfometrie
    morfostruktura
    neotektonika
Geographical name
    Morava (Česko)
    Západní Beskydy
Keyword
    Beskydy
    Example
    Geomorphology
    Morphometric
    Mts
    Parameters
    Tectonic
    Use
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012