Record details

Title
    The vertical distribution of microclimatic elements in vertical cave of the 'aven' type
Statement of responsibility
    Ladislav Rajman, Štefan Roda, Július Ščuka
Author
    Rajman, Ladislav
    Roda, Štefan
    Ščuka, Július
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Nové směry ve speleologii = New trends in speleology : Dobřichovice 24.-28. 10. 1983 : proceedings
Pages
    s. 48-49
Notes
    1 obr.
    il.
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    551.4
Conspectus category
    004.3
    55
Subject group
    aparatura
    jeskyně
    konference
    kras
    kvartér Západních Karpat
    speleologie
    výzkum
Geographical name
    Slovensko
    Slovenský kras (Slovensko)
Keyword
    Aven
    Cave
    Distribution
    Elements
    Microclimatic
    Type
    Vertical
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012