Record details

Title
    The wood-rotting bluing Psilocybe species in Central Europe - an identification key
Author
    Borovička, Jan
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Czech Mycology
Vol./nr.
    Roč. 60, č. 2
Pages
    s. 173-192
Year
    2008
Notes
    Překlad názvu: Klíč k určování středoevropských na dřevě rostoucích modrajících lysohlávek
    Rozsah: 20 s. : www
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    hallucinogenic fungi
    identification guide
    psilocybin mushrooms
    Strophariaceae
    taxonomy
Keyword
    Bluing
    Central
    Europe
    Identification
    Key
    Psilocybe
    Species
    Wood-rotting
Abstract (in czech)
   Klíč k určování středoevropských modrajících lysohlávek, které rostou na zbytcích dřeva, založený zejména na mikroskopických znacích. Zahrnuje 7 taxonů (6 druhů a 1 varietu) ze skupiny Serbica a Cyanescens (tzv. komplexu lysohlávky modrající - Psilocybe cyanescens). Jsou diskutovány jejich mikroskopické a makroskopické znaky včetně ekologických aspektů a rozšíření v Evropě.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012