Record details

Title
    Ökologie der Fischassoziation im miozänen Flözdach des Nordböhmischen Braunkohlenbeckens
Statement of responsibility
    Naděžda Obrhelová
Other titles
    Ekologie rybí asociace miocenního nadloží sloje severočeské hnědouhelné pánve
Author
    Obrhelová, Naděžda
Language
    německy
Source title - serial
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
Vol./nr.
    Jg. 49, Nr. 1-4
Year
    1993
Notes
    11 obr., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Nár. Muz. (Praha), Ř. B.
Subject group
    biocenóza
    ekologie
    ložiska pevných paliv
    miocén
    Osteichthyes
    severočeská pánev
    taxonomie
    uhlí hnědé
Subject category
    Pisces
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Braunkohlenbeckens
    Fischassoziation
    Flözdach
    Miozänen
    Nordböhmischen
    Ökologie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012