Record details

Title
    Údolní a říční terasy z morfotektonického pohledu
Statement of responsibility
    Radan Květ
Author
    Květ, Radan
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy Geografického ústavu ČSAV
Vol./nr.
    Roč. 25, č. 3
Pages
    s. 33-52
Year
    1988
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV
Subject group
    geomorfologie akumulačních oblastí
    hydrografie
    morfostruktura
    reliéf
    sedimentace fluviální
Keyword
    Morfotektonického
    Pohledu
    říční
    Terasy
    Údolní
Abstract (in czech)
   Autor místo dosud převládajícího exogenetického konceptu zdůrazňuje endogenesi, t.j. uplatnění morfotektonického faktoru při vzniku erozních a akumulačních teras. Tektonické poměry druhotně ovlivňují procesy zvětrávání a odnosu. Půdorysné uspořádání říční sítě odráží vlastnosti geologického podloží. Morfotetktonika se významně uplatňuje v geografické praxi.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012