Record details

Title
    Úhrady z dobývaných prostor, rezervy na sanace, rekultivace a důlní škody podle hornického zákona
Statement of responsibility
    Karel Šeděnka
Other titles
    Refunds for mined space, reserves for asanation, recultivation and damage. Symposium Mining town Příbram
Author
    Šeděnka, Karel
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti
Pages
    nestr.
Subject group
    báňské zákonodárství
    důl
    ekonomika surovin
    rekultivace
    změny přírodního prostředí těžbou
    životní prostředí
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Dobývaných
    Důlní
    Hornického
    Prostor
    Rekultivace
    Rezervy
    Sanace
    škody
    Úhrady
    Zákona
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    30. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012