Record details

Title
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
Statement of responsibility
    Miroslav Bielik
Author
    Bielik, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 13, č. 9
Pages
    s. 31-36
Year
    2006
Notes
    1 diagr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    504.05
    553.9
    622.33
Conspectus category
    504
    553
    622
Subject group
    důlní otřes
    hornoslezská pánev
    kontrola mechanická
    kontrola strukturní
    odprysk horniny
    prognóza
    rizika geologická
    studie environmentálních vlivů
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
Geographical name
    Morava (Česko)
    Ostravsko-karvinská pánev (Česko)
Keyword
    Cíle
    Otřesů
    Principy
    Prognózy
    Teoretické
    Úkoly
    Vypracování
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012