Record details

Title
    Úloha České geologické služby při zmírnění dopadů svahových nestabilit na společnost, přednáška na konferenci Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Brno 6-7. června 2007
Other titles
    Role of the Czech Geological Survey in the mitigation of the slope instabilities
Author
    Bíl, Michal
    Bílová, Martina
    Kašperáková, Dagmar
    Krejčí, Oldřich
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika
Pages
    6
Notes
    Akce: 2007/06/06 ; Brno
Thesaurus term
    slope instabilities, engineering-geological mapping, landslide mitigation
Keyword
    6-7
    2007
    Brno
    června
    České
    ČR
    Dopadů
    Ekonomicko-správní
    Fakulta
    Geologické
    Konferenci
    Masarykova
    Nestabilit
    Pohrom
    Přednáška
    řešení
    Služby
    Soukromá
    Společnost
    Svahových
    Úloha
    Univerzita
    Veřejná
    Zmírnění
    živelních
Abstract (in czech)
   Příspěvek pojednává o systematickém výzkumu příčin vzniku svahových nestabilit, spojených v České republice především s výskytem extrémních klimatických jevů. Tento výzkum probíhá systematicky os roku 1997, kdy extrémní hodnoty srážek iniciovaly vnik několika tisíc sesuvů a jiných svahových nestabilit. Další takovou kalamitou s mírnějšími dopady byly události z jara roku 2006. Výzkum ČGS spočívá ve zkoumání geologických a antropogenních podmínek vzniku svahových nestabilit, jejich mapování v terénu, dokumentaci, kategorizaci a předpovědi jejich možného vývoje. Produktem jsou inženýrsko geologické mapy v měřítku 1:10 000 a mapy náchylnosti k sesouvání.
Abstract (in english)
   Role of the Czech Geological Survey in the mitigation of the slope instabilities
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014