Record details

Title
    Úloha černých břidlic při vzniku ložisek cín-polymetalických rud v oblasti Dachangského rudního revíru v jižní Čině
Other titles
    The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits of the Dachang ore field (south China)
    Roles of black shales in the origin of tin-polymetalic deposits in the Dachang ore district, south China
Author
    Dobeš, Petr
    Kříbek, Bohdan
    Pašava, Jan
    Vavřín, Ivan
    Žák, Karel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    5
Year
    2000
Thesaurus term
    Geochemistry! Tin-polymetallic ore! Dachang ore field! China
    Tin-polymetalic ores, Black shale, Inorganic and organic geochemistry, Mineralogy, Petrology, Isotopes, Fluid inclusions, Dachang, China
Keyword
    Břidlic
    Cín-polymetalických
    černých
    Čině
    Dachangského
    Jižní
    Ložisek
    Oblasti
    Revíru
    Rud
    Rudního
    Úloha
    Vzniku
Abstract (in czech)
   ?

   Příspěvek k poznání genetického typu a vývoje cín-polymetalických rud Dachangského rudního revíru
Abstract (in english)
   Roles of black shales in the origin of tin-polymetalic deposits in the Dachang ore district, south China

   The role of black shales in the formation of tin-polymetallic deposits of the Dachang ore field (south China)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014