Record details

Title
    Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
Statement of responsibility
    Petr Rajlich
Other titles
    Serpentinite fragments in the allochthonous crater breccia of the Moldanubicum and possible mechanisms of their emplacement
Author
    Rajlich, Petr, 1944-
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007
Pages
    s. 34-39
Year
    2008
Notes
    5 obr., 5 fot.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007
Classfication no.
    55(1)
    550.2
    551.2
    552
Conspectus category
    55
Subject group
    alochton
    brekcie šoková
    Český masiv
    geologie regionální
    geologie strukturní
    jevy šokové
    kráter impaktní
    kůra spodní
    moldanubikum
    serpentinit
    tektonika experimentální
    vmístění
Geographical name
    Česko
Keyword
    Alochtonní
    Brekcii
    Hadců
    Kráterové
    Mechanismy
    Moldanubika
    Úlomky
    Vmístění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012