Record details

Title
    Úprava a technologické vlastnosti ryolitového tufu z lokality Kráĺovce v Slanských vrchoch
Statement of responsibility
    Vasil Hrinko
Other titles
    Benefication and technological properties of rhyolite tuff from Kráĺovce locality, Slanské vrchy Mts. (Eastern Slovakia)
Author
    Hrinko, Vasil
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 23, č. 4
Pages
    s. 347-354
Year
    1991
Notes
    5 obr., 8 tab., 2 sch., 3 diag.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    abrazíva
    neovulkanity východního Slovenska
    ryolit
    suroviny stavebního průmyslu
    technologické vlastnosti
    tuf
    úprava surovin
    vlastnosti technologické
    vulkanodetrity
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Královce
Keyword
    Kráĺovce
    Lokality
    Ryolitového
    Slanských
    Technologické
    Tufu
    Úprava
    Vlastnosti
    Vrchoch
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012