Record details

Title
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
Statement of responsibility
    M. Řehoř, T. Lang, M. Šafářová, P. Čermák
Author
    Čermák, Petr, 1946-
    Lang, Tomáš
    Řehoř, Michal
    Šafářová, Marcela
Language
    česky
Source title - monograph
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Pages
    s. 647-653
Notes
    2 fot., 4 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    504.06
    622.33
Conspectus category
    504
    622
Subject group
    agrogeologie
    antropogenní půda
    kvartér Českého masivu
    ložisko bentonitu
    rekultivace
    riziko erozní
    severočeská pánev
    slínovec
    spraš
    technologie
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
    vegetace
    vodivost hydraulická
Geographical name
    Bílina (Teplice, Bílina)
    Braňany (Most, Most)
    Čechy (Česko)
    Most-Střimice
    Radovesická výsypka (Teplice, Bílina)
Keyword
    Bílina
    Dolů
    Eroze
    Lokalit
    Nebezpečí
    Omezující
    Povrchu
    Rekultivovaných
    Úprava
    Větrné
    Vodní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012