Record details

Title
    Úpravy povrchu výsypky Radovesice vedoucí k začlenění do ekosystému území
Statement of responsibility
    Karel Balon, Vráťa Vondráček, Emil Fišera, Michal Řehoř
Other titles
    Surface design of Radovesice opencast waste dump leading to the integration into a regional environmental system
Author
    Balon, Karel
    Fišera, Emil
    Řehoř, Michal
    Vondráček, Vráťa
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 5
Pages
    s. 170-172
Year
    1993
Notes
    3 fot., 4 tab., 3 bibl.
Subject group
    ekologie
    ložiska pevných paliv
    průvodní jevy
    severočeská pánev
    uhlí hnědé
Subject category
    rekultivace
    výsypky
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Do
    Ekosystému
    Povrchu
    Radovesice
    Úpravy
    území
    Vedoucí
    Výsypky
    Začlenění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012