Record details

Title
    Úspěšnost konverze PZP Lobodice ze svítiplynu na zemní plyn
Statement of responsibility
    Vladimír Onderka, František Buzek
Other titles
    The Conversion of Underground Gas Storage Lobodice from the city gas to natural gas
    Druhá mezinárodní konference "Podnikání v naftovém a plynárenském průmyslu", Luhačovice, 1994 - pozdní příspěvky, postery (Variant.)
Author
    Bůzek, František
    Onderka, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Zemní (zemný) plyn a nafta
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 3
Pages
    s. 143-149
Year
    1994
Notes
    8 obr., 8 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Zem. Plyn Nafta.
Subject group
    baden
    hydrodynamika
    izotopy C
    karpatská neogenní předhlubeň
    konference
    model matematický
    zásobník podzemní
    zemní plyn
Geographical name
    ČR-Morava
    Lobodice
Keyword
    Konverze
    Lobodice
    Plyn
    PZP
    Svítiplynu
    Úspěšnost
    Zemní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012