Record details

Title
    Ústí nad Labem - Mariánská hora Hill
Statement of responsibility
    Tomáš Wiesner, Jaromír Ulrych
Author
    Ulrych, Jaromír, 1943-
    Wiesner, Tomáš
Language
    anglicky
Source title - monograph
    Hibsch 2002 Symposium 3-8 June 2002 : excursion guide : abstracts
Pages
    s. 39-40
Notes
    2 diagr.
    Bibliografie na s. 57-63
    il.
Classfication no.
    550.4
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    chemismus hornin
    fonolit
    geologie regionální
    krystalizace frakcionovaná
    lakolit
    oligocén
    původ plášťový
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    České středohoří-Mariánský vrch
    ČR-Čechy
    Ústí nad Labem
Keyword
    Hill
    Hora
    Labem
    Mariánská
    Ústí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012