Record details

Title
    Úvahy k problému příčin vzniku pleistocenních říčních teras v Českém masívu
Statement of responsibility
    Jan Krejčí
Other titles
    Erwagungen zum Problem der Ursachen der Bildung der pleistozänen Flussterrassen in der Böhmischen Masse
Author
    Krejčí, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geographia
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 5
Pages
    s. 189-204
Year
    1988
Notes
    2 obr.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Scr. Univ. Purkyn. brun., Geogr.
Classfication no.
    552
Subject category
    Český masív
    fluviální sedimenty
    geomorfologie, paleogeomorfologie
    pleistocén
    zvětrávací procesy
Keyword
    Českém
    Masívu
    Pleistocenních
    Problému
    Příčin
    říčních
    Teras
    Úvahy
    Vzniku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012