Record details

Title
    Úvahy nad chystanou novelou vodního zákona
Statement of responsibility
    Jaroslava Nietscheová
Other titles
    Thoughts about new law on water
Author
    Nietscheová, Jaroslava
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 5
Pages
    s. 119-120
Year
    2003
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    342.52
    556
Conspectus category
    342.52
    556
Subject group
    legislativa
    plánování
    politika
    povodeň
    voda povrchová
    vodoteč
    záplavová niva
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Chystanou
    Novelou
    Úvahy
    Vodního
    Zákona
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2006
Import date
    8. 8. 2012