Record details

Title
    Úvodní zasedání IGCP Projekt 254
Statement of responsibility
    Jan Pašava, Zbyněk Gabriel
Author
    Gabriel, Zbyněk
    Pašava, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Věstník Ústředního ústavu geologického
Vol./nr.
    Roč. 64, č. 1
Pages
    s. 56-57
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Věst. Ústř. Úst. geol.
Classfication no.
    061.23
Subject category
    činnost v rámci OSN, UNESCO a jiných mezinárodních organizací
    jíly, jílovce, břidlice, bahna
    konference, kolokvia
Keyword
    254
    IGCP
    Projekt
    Úvodní
    Zasedání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012