Record details

Title
    Čínské pyramidy. Jejich orientace vzhledem k pohybu magnetického pólu
Author
    Charvátová, Ivanka
    Klokočník, Jaroslav
    Kolmaš, J.
    Kostelecký, J.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 90, č. 7-8
Pages
    s. 419-422
Year
    2011
Notes
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
Subject category
    Chinese tombs
    Fuson hypothesis
    magnetic compass
    paleomagnetic declination
Keyword
    Čínské
    Magnetického
    Orientace
    Pohybu
    Pólu
    Pyramidy
    Vzhledem
Abstract (in czech)
   Číňané sledují svou historii nejméně 5000 let. Dnešní hlavní město Peking bylo založeno až roku 1368, předtím měla Čína osm jiných hlavních měst. Různým útvarům Číny vládlo 308 císařů. Byli pohřbíváni do velikých hrobek. Nad některými byla navršená a udusaná hlína. Ze zemského povrchu vypadá objekt jako placatý kopec, z letadla nebo na družicovém snímku má zřetelně pyramidální tvar. Své pyramidy měli ale také císařovny, císařovi příbuzní, vysocí hodnostáři, vojevůdci. Největší pyramidy mají stejně dlouhou stranu základny jako největší pyramida egyptská, tedy kolem 240 m. Jsou však nižší než pyramidy egyptské či středoamerické, neboť jsou většinou navršeny z pevně udusané hlíny. Z pevného materiálu (např. velkých pálených cihel) jsou postaveny obvykle pouze vnitřní pohřební komory.
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013