Record details

Title
    Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 54, č. 6
Pages
    s. 163-168
Year
    1999
Notes
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    climate
    geology
    Holocene
    Quaternary
Keyword
    Časný
    Druhů
    Holocén
    Lesa
    Migrace
    Nástup
    Teplomilných
    Velké
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012