Record details

Title
    Časně variská konfigurace, ems-eifel, 394-380 Ma
Author
    Čejchan, Petr
    Galle, Arnošt
    Hladil, Jindřich
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 85-88
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA205/93/0723, GA ČR
Keyword
    394-380
    Časně
    Ems-eifel
    Konfigurace
    Variská
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012