Record details

Title
    Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny (na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk).
Author
    Klapka, Pavel
    Křemenová, G.
    Martinát, Stanislav
Conference
    22. výroční konference FG sekce ČGS (14.02.2005-15.02.2005 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Fyzickogeografický sborník
Pages
    s. 92-97
Notes
    Překlad názvu: Temporal changes of selected factors affecting land use (example of ORP Vrchlabí, Vimperk)
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    krajinná ekologie
    land-use
    Vrchlabí
Keyword
    Časové
    Faktorů
    Krajiny
    ORP
    Ovlivňujících
    Příkladě
    Vimperk
    Vrchlabí
    Vybraných
    Využívání
    Změny
Abstract (in czech)
   Časové změny vybraných faktorů ovlivňujících využívání krajiny na příkladě ORP Vrchlabí, Vimperk.
Abstract (in english)
   The article is aimed at the analysis of selected socio-economic faktors affectiong landscape structure changes in two model regions: Vrchlabí and Vimperk. We have chosen population change, population density and ethnicity. We assume that these belong among basic factors affecting cultural landscape of Central Europe. The article also attempts to hint relations between socio-economic factors changes and land use changes.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012