Record details

Title
    Čedičová brekcie Humenského vrchu a vrchu Windsor u Siřejovic
Statement of responsibility
    Miroslav Radoň
Other titles
    Basaltbrekcie der Berge Humenský vrch und Windsor bei Siřejovice
Author
    Radoň, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích
Vol./nr.
    Roč. 22
Pages
    s. 7-13
Year
    1998
Notes
    2 obr., 7 bibl.
    Německé resumé
    Zkr. název ser.: Zpr. Stud. Region. Muz. (Teplice)
Subject group
    bazalt
    biotit
    brekcie vulkanická
    česká křídová pánev
    kalcit
    křída-svrchní
    lokalita mineralogická
    maar
    terciér
    vulkanity Českého středohoří
Geographical name
    ČR-Čechy
    Siřejovice (Litoměřice)
Keyword
    Brekcie
    Čedičová
    Humenského
    Siřejovic
    Vrchu
    Windsor
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012