Record details

Title
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
Author
    Břízová, Eva
    Havlíček, Pavel
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    9. Kvartér 2003
Pages
    2
Keyword
    Čejčské
    Jezero
    Jižní
    Kvartérně-geologický
    Morava
    Palynologický
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014