Record details

Title
    Červencová povodeň v oblasti Jeseníků - příčiny, průběh a následky
Statement of responsibility
    Jan Vít, Jaroslav Aichler, Vratislav Pecina
Other titles
    July flood in the Jeseníky area - reason, course and after-effects
Author
    Aichler, Jaroslav, 1955-2008
    Pecina, Vratislav, 1961-
    Vít, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 5
Pages
    s. 118-122
Year
    1998
Notes
    4 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1997.
Subject group
    ekologická katastrofa
    eroze vodní
    plošina aluviální
    povodeň
    sedimentace fluviální
    sedimentace recentní
    sesuv
    srážky dešťové
    stavby
    studie environmentálních vlivů
    transport
    vodoteč
Geographical name
    Bruntál
    ČR-Morava
    Jeseník
    Šumperk
Keyword
    Červencová
    Jeseníků
    Následky
    Oblasti
    Povodeň
    Průběh
    Příčiny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012